Tęsiant pavyduliavimo temą...

Noriu pagvildenti dvi pagrindines PAVYDULIAVIMO problemas, dėl kurių moterys kreipiasi į mane patarimo.

Pirmąją iš jų pavadinčiau taip: „Žinau, kad esu pavydi, žinau, kad mano pavydas griauna mūsų santykius, bet nežinau, ką daryti, kad nepavydėti.“

Kaip kovot su savo pavydo jausmu? – Elementariai pakeičiant savo susiformavusį mąstymą į santykius.

Viskas prasideda nuo suvokimo, kad nei vienas žmogus negali mums priklausyti IR! Jei vaikinas/vyras draugauja su manim ir tik man yra įsipareigojęs, tai visos kitos yra tiesiog žmonės moters pavidale.

Juk jūs nepavydit, kai jūsų antra pusė bendrauja su savo draugais, kai pagiria kitą vyrą, ar elementariausiai pasižiūri? Ne?? O kodėl? Juk jis irgi su jais bendrauja ir į juos žiuri, nes turi akis ir yra žmogus su poreikiu bendrauti. Prieštarautumėte man, kad yra skirtumas su kuo vyras bendrauja: su vyru ar moterimi. Taip, nesiginčysiu! Galbūt net giliai pasąmonėje vyras skenuoja moterį, kaip "patrauklią patelę", bet tai nereiškia, kad trokšta "poruotis" su kiekviena moteriškos giminės atstove.

Pavyduliavimo problemą turinčioms moterims siūlau pažvelgti į save įdėmiau. Visi mes gyvename sociume, kuriame vyrauja abi lytys ir kontaktų su priešinga lytim išvengti tiesiog neįmanoma. Siūlau prisiminti kiek kontaktų su vyrais moteris apturi kas dieną. Pvz: bendradarbiai, klientai, kurie mielai jums šypsosi, vaišina kava ar džentelmeniškai asistuoja. „Feisbuko“ draugai, kurie „laikina“ jūsų nuotraukas ar komentaruose žavisi jumis ir giria jūsų išvaizdą. Net kai klasiokų susitikime, dviprasmiškai su jumis flirtuoja sena meilė, net tokioje SAVO situacijoje, jus neįžiūrit preteksto pavyduliauti, nes jus aiškiai suvokiat, kad visi kiti vaikinai/vyrai su kuriais jūs bendraujat, ar kurie jums parodo dėmesį, tėra paprasčiausi draugai, kuriems jūs nieko nejaučiat, nes turit JĮ - savo mylimąjį.

Lygiai taip pat į kitas moteris reaguoja jūsų mylimasis, nes mylimoji gali būti tik viena. Net tai, kad vyrų fiziologiniai instinktai pasąmoningai skatina moterį perskenuoti per seksualinio patrauklumo prizmę, tai, toli gražu, nereiškia, kad ir sąmoningai jie žiūri į moterį kaip į sekso objektą. Protu jie tikrai nesuvokia, kad ką tik žvilgsniu nulydėjo moterį ir ją „praskanavo“. Ir jei jūs tai pamačiusios pulsit priekaištauti ir kelti pavydo scenas, tai vyras tą neigs ne dėl to, kad norės jums prieštarauti, gelbėdamas savo reputaciją, o todėl, kad jo sąmonė (protas) to net neužfiksuoja. Net jei tai įvyks prieš minutę, jis neprisimins nei kaip ta „nuskanuota“ moteris atrodė, nei tai, kad jis aplamai į ją žiūrėjo ir tai sakydamas vyras bus visiškai sąžiningas su jumis, nes elementariai VISI žmonės nekontroliuoja pasąmioningų dalykų ir protas to net neužfiksuoja.

Taigi, kokių pirminių veiksmų imtis, norint eliminuoti pavyduliavimo problemas santykiuose, kurios išties veda į santykių griūtį:

1. Suvokti, kad:

a) jūsų pavydo jausmas yra tik jūsų jausmas. Vaikinas/vyras nieko nedaro, kad tyčia verstų mylimą moterį jaustis blogai;

b) pavydas yra aiškus nepasitikėjimo savimi, požymis. Lavinant pasitikėjimą, keičiant požiūrį į save, į aplinkinius ir į savo gyvenimą, pavyduliavimo savybė natūraliai eliminuojama iš jūsų asmenybės charakteristikos.

c) jei vaikinas/vyras yra jums įsipareigojęs, jaučia jums trauką ir dvasinius jausmus, tai visos kitos niekaip neprilygs jums. Tik jūs pati visą tą savęs reikšmingumą galit sugriauti savo pavyduliavimu ir nepasitikėjimu savimi.

2. Išmokti kontroliuoti ir valdyti save, o tai jau - praktikos darbas. Net jei jūsų protas suvoks visas tiesas ir jūsų mąstymas pasikeis... kol pasąmonės nepasieks jūsų kitokios amplua, tol praktikoj teks sąmoningai save valdyti, vienus įpročius keičiant kitais.

Toms, kurioms nepavyks pačioms su tuo susidoroti, siūlau savo pagalbą, kurios metu argumentuotai pakeičiama mąstysena, o tai tiesiausiu keliu nuveda į asmenybės pokyčius.

Nepamirškit! – Viską savyje įmanoma pakeisti, jei visi pokyčiai prasideda nuo pokyčių mąstysenoj!

Sėkmės!

Nuoširdžiai Jūsų – Sol.Veiga

Metai sarasas: 
2015