Arogancija. Kas tai ir iš ko tai kyla?

Arogancija - ta riba, kai savimi pasitikintis žmogus, nusprendžia, kad jis aukštesnės kastos žmogus nei kiti t.y. geresnis, gražesnis, protingesnis, turtingesnis ir kitoks „-esnis“ nei visi kiti aplinkui.

Arogancija yra žmogaus tuštybės požymis, kai visas jo gyvenimas yra pašvenčiamas jo savimeilės (ego) glostymui t.y. paviršutiniškiems dalykams: išorės tobulinimas, materialių daiktų kultas, ir kitoks savo "vertės" puoselėjimas.

Savęs sureikšminimas ir manymas, kad esi geresnis už visus – asmenybėje išaugina pasipūtimą ir išsiurbia tolerancijos trupinius, kitokiems nei tu, o tai gimdo patyčias ir kitų menkinimą.

Arogancija būdinga tiems žmonėms, kurie kažkada kentėjo nuo menkos savivertės, tėvų meilės stygiaus ar patys buvo arogantiškų asmenybių pažeminimo aukos.

Bet kuriuo atveju – arogancija yra patrauklumo priešas. Tokie žmonės neturi tikrų draugų, nes draugais laiko tik tokius, kurie moka paglostyti jų savimeilę arba „tokios pačios kastos atstovus“, dėl ko giliai viduje jaučiasi vieniši, nelaimingi ir be galo pažeidžiami.

Nuoširdžiai Jūsų – Sol.Veiga

Metai sarasas: 
2015